Туристические визы
Տուրիստական վիզաներ Արևմտյան Հայաստան Տուր Արևմտյան Հայաստան Վերելք Արարատի գագաթ Տուր Կիլիլիա և Արևմտյան Հայաստան Վերեք Արարատ լեռ և Արևմտյան Հայաստան Ուղևորություն Արևմտյան Հայաստան Տուր Պատմական Հայաստան (Արևմտյան Հայաստան)

Туристические визы не включены в стоимость тура. Туристы платят за визу на армяно-грузинской и грузино-турецкой границы. Стоимость визы 15-30$. Есть страны, граждане которых должны иметь визу Грузии и Турции заранее.