Ծովափնյա Հանգիստ Կիլիկիայում 10 օր
Օգոստոս 12-21՝ 399$

Ծովափնյա Հանգիստ Կիլիկիայում  – 420-700$

Գները ներառում են՝

Տրանսպորտ (միկրոավտոբուս 15-17 տեղ)
Հյուրանոց 3+*, 4+* կամ  5+*
Սնունդ (2 անգամյա)

էքսկուրսավար

Ճամփորդական ապահովագրություն

Տեղում կարող եք օգտվել պատմամշակույթային բազմազան էքսկուրսիաներից:

 


Ծովափնյա Հանգիստ Կիլիկիայում

Ծովափնյա Հանգիստ Կիլիկիայում

Ծովափնյա Հանգիստ Կիլիկիայում

Ծովափնյա Հանգիստ Կիլիկիայում

Ծովափնյա Հանգիստ Կիլիկիայում

Ծովափնյա Հանգիստ Կիլիկիայում

Ծովափնյա Հանգիստ Կիլիկիայում

Ծովափնյա Հանգիստ Կիլիկիայում – Արժեքը : 500$
Գները ներառում են՝
Ծովափնյա Հանգիստ Կիլիկիայում
Տրանսպորտ (միկրոավտոբուս 15-17 տեղ, ինտերնետ)
Հյուրանոց 3+*, 4*
Սնունդ (2 անգամյա)
Ճամփորդական ապահովագրություն
Ծովափնյա Հանգիստ Կիլիկիայում
Տեղում կարող եք օգտվել պատմամշակույթային բազմազան էքսկուրսիաներից:
Ծովափնյա Հանգիստ Կիլիկիայում – Արժեքը : 500$
Գները ներառում են՝
Ծովափնյա Հանգիստ Կիլիկիայում
Տրանսպորտ (միկրոավտոբուս 15-17 տեղ, ինտերնետ)
Հյուրանոց 3+*, 4*
Սնունդ (2 անգամյա)
Ճամփորդական ապահովագրություն
Ծովափնյա Հանգիստ Կիլիկիայում
Տեղում կարող եք օգտվել պատմամշակույթային բազմազան էքսկուրսիաներից:

Ծովափնյա Հանգիստ Կիլիկիայում

Ծովափնյա Հանգիստ Կիլիկիայում

Ծովափնյա Հանգիստ Կիլիկիայում

Ծովափնյա Հանգիստ Կիլիկիայում

Ծովափնյա Հանգիստ Կիլիկիայում

Ծովափնյա Հանգիստ Կիլիկիայում

Ծովափնյա Հանգիստ Կիլիկիայում

Ծովափնյա Հանգիստ Կիլիկիայում – Արժեքը : 500$
Գները ներառում են՝
Ծովափնյա Հանգիստ Կիլիկիայում
Տրանսպորտ (միկրոավտոբուս 15-17 տեղ, ինտերնետ)
Հյուրանոց 3+*, 4*
Սնունդ (2 անգամյա)
Ճամփորդական ապահովագրություն
Ծովափնյա Հանգիստ Կիլիկիայում
Տեղում կարող եք օգտվել պատմամշակույթային բազմազան էքսկուրսիաներից:
Ծովափնյա Հանգիստ Կիլիկիայում – Արժեքը : 500$
Գները ներառում են՝
Ծովափնյա Հանգիստ Կիլիկիայում
Տրանսպորտ (միկրոավտոբուս 15-17 տեղ, ինտերնետ)
Հյուրանոց 3+*, 4*
Սնունդ (2 անգամյա)
Ճամփորդական ապահովագրություն
Ծովափնյա Հանգիստ Կիլիկիայում
Տեղում կարող եք օգտվել պատմամշակույթային բազմազան էքսկուրսիաներից:

Ծովափնյա Հանգիստ Կիլիկիայում

Ծովափնյա Հանգիստ Կիլիկիայում

Ծովափնյա Հանգիստ Կիլիկիայում

Ծովափնյա Հանգիստ Կիլիկիայում

Ծովափնյա Հանգիստ Կիլիկիայում

Ծովափնյա Հանգիստ Կիլիկիայում

Ծովափնյա Հանգիստ Կիլիկիայում

Ծովափնյա Հանգիստ Կիլիկիայում – Արժեքը : 500$
Գները ներառում են՝
Ծովափնյա Հանգիստ Կիլիկիայում
Տրանսպորտ (միկրոավտոբուս 15-17 տեղ, ինտերնետ)
Հյուրանոց 3+*, 4*
Սնունդ (2 անգամյա)
Ճամփորդական ապահովագրություն
Ծովափնյա Հանգիստ Կիլիկիայում
Տեղում կարող եք օգտվել պատմամշակույթային բազմազան էքսկուրսիաներից:
Ծովափնյա Հանգիստ Կիլիկիայում – Արժեքը : 500$
Գները ներառում են՝
Ծովափնյա Հանգիստ Կիլիկիայում
Տրանսպորտ (միկրոավտոբուս 15-17 տեղ, ինտերնետ)
Հյուրանոց 3+*, 4*
Սնունդ (2 անգամյա)
Ճամփորդական ապահովագրություն
Ծովափնյա Հանգիստ Կիլիկիայում
Տեղում կարող եք օգտվել պատմամշակույթային բազմազան էքսկուրսիաներից:

ծովափնյա հանգիստ

ծովափնյա հանգիստ

ծովափնյա հանգիստ

ծովափնյա հանգիստ

ծովափնյա հանգիստ

ծովափնյա հանգիստ

ծովափնյա հանգիստ

Ծովափնյա Հանգիստ Կիլիկիայում – Արժեքը : 500$
Գները ներառում են՝
Ծովափնյա Հանգիստ Կիլիկիայում
Տրանսպորտ (միկրոավտոբուս 15-17 տեղ, ինտերնետ)
Հյուրանոց 3+*, 4*
Սնունդ (2 անգամյա)
Ճամփորդական ապահովագրություն
Ծովափնյա Հանգիստ Կիլիկիայում
Տեղում կարող եք օգտվել պատմամշակույթային բազմազան էքսկուրսիաներից:
Ծովափնյա Հանգիստ Կիլիկիայում – Արժեքը : 500$
Գները ներառում են՝
Ծովափնյա Հանգիստ Կիլիկիայում
Տրանսպորտ (միկրոավտոբուս 15-17 տեղ, ինտերնետ)
Հյուրանոց 3+*, 4*
Սնունդ (2 անգամյա)
Ճամփորդական ապահովագրություն
Ծովափնյա Հանգիստ Կիլիկիայում
Տեղում կարող եք օգտվել պատմամշակույթային բազմազան էքսկուրսիաներից:

ծովափնյա հանգիստ

ծովափնյա հանգիստ

ծովափնյա հանգիստ

ծովափնյա հանգիստ

ծովափնյա հանգիստ

ծովափնյա հանգիստ

ծովափնյա հանգիստ

Ծովափնյա Հանգիստ Կիլիկիայում – Արժեքը : 500$
Գները ներառում են՝
Ծովափնյա Հանգիստ Կիլիկիայում
Տրանսպորտ (միկրոավտոբուս 15-17 տեղ, ինտերնետ)
Հյուրանոց 3+*, 4*
Սնունդ (2 անգամյա)
Ճամփորդական ապահովագրություն
Ծովափնյա Հանգիստ Կիլիկիայում
Տեղում կարող եք օգտվել պատմամշակույթային բազմազան էքսկուրսիաներից:
Ծովափնյա Հանգիստ Կիլիկիայում – Արժեքը : 500$
Գները ներառում են՝
Ծովափնյա Հանգիստ Կիլիկիայում
Տրանսպորտ (միկրոավտոբուս 15-17 տեղ, ինտերնետ)
Հյուրանոց 3+*, 4*
Սնունդ (2 անգամյա)
Ճամփորդական ապահովագրություն
Ծովափնյա Հանգիստ Կիլիկիայում
Տեղում կարող եք օգտվել պատմամշակույթային բազմազան էքսկուրսիաներից:

ծովափնյա հանգիստ

ծովափնյա հանգիստ

ծովափնյա հանգիստ

ծովափնյա հանգիստ

ծովափնյա հանգիստ

ծովափնյա հանգիստ

ծովափնյա հանգիստ

Ծովափնյա Հանգիստ Կիլիկիայում – Արժեքը : 500$
Գները ներառում են՝
Ծովափնյա Հանգիստ Կիլիկիայում
Տրանսպորտ (միկրոավտոբուս 15-17 տեղ, ինտերնետ)
Հյուրանոց 3+*, 4*
Սնունդ (2 անգամյա)
Ճամփորդական ապահովագրություն
Ծովափնյա Հանգիստ Կիլիկիայում
Տեղում կարող եք օգտվել պատմամշակույթային բազմազան էքսկուրսիաներից:
Ծովափնյա Հանգիստ Կիլիկիայում – Արժեքը : 500$
Գները ներառում են՝
Ծովափնյա Հանգիստ Կիլիկիայում
Տրանսպորտ (միկրոավտոբուս 15-17 տեղ, ինտերնետ)
Հյուրանոց 3+*, 4*
Սնունդ (2 անգամյա)
Ճամփորդական ապահովագրություն
Ծովափնյա Հանգիստ Կիլիկիայում
Տեղում կարող եք օգտվել պատմամշակույթային բազմազան էքսկուրսիաներից:

Oր 1
- Մեկնում Երևանից Էրզրում (Սանասարյան վարժարան, Սբ. Աստվածածին եկեղեցի, Էրզրումի բերդ): Գիշերակաց Խարբերդում կամ Բինգյոլում
Oր 2
- Խարբերդում կտեսնենք ուրարտական բերդը և Սբ. Մարիամ եկեղեցին: Խարբերդ կուղևորվենք դեպի Մալաթիա(Սբ, Երրորդություն եկեղեցի)Կիլիկիա: Գիշերակաց Կիլիլիա ծովափին:
Oր 3
- Հանգիստ Միջերկրական ծովի ծովափին (Ցանկացողները կարող են օգտվել պատմամշակույթային բազմազան էքսկուրսիաներից՝ (Մուսալեռ, Այաս- 40$, Սիս, Անարզաբա, Լևոնկլա - 25$, Ադանա, Տարսոն - 15$, Սելևկիա, Անամուր - 50$, Կոռիկոսի ծովային բերդ - 5$, Մերսին - անվճար և այլն):
Oր 4
- Հանգիստ Միջերկրական ծովի ծովափին (Ցանկացողները կարող են օգտվել պատմամշակույթային բազմազան էքսկուրսիաներից):
Oր 5
- Հանգիստ Միջերկրական ծովի ծովափին (Ցանկացողները կարող են օգտվել պատմամշակույթային բազմազան էքսկուրսիաներից):
Օր 6
- Հանգիստ Միջերկրական ծովի ծովափին (Ցանկացողները կարող են օգտվել պատմամշակույթային բազմազան էքսկուրսիաներից):
Օր 7
- Հանգիստ Միջերկրական ծովի ծովափին (Ցանկացողները կարող են օգտվել պատմամշակույթային բազմազան էքսկուրսիաներից):
Օր 8
- Հանգիստ Միջերկրական ծովի ծովափին (Ցանկացողները կարող են օգտվել պատմամշակույթային բազմազան էքսկուրսիաներից):
Օր 9
- Կիլիկիայից կուղևորվենք դեպի Դիարբեքիր(Սբ. Կիրակոս եկեղեցի) և Մուշ: Կշրջենք Մուշում և կտեսնենք Արածանի գետի վրա գտնվող Սուլուխի կամուրջը: Գիշերակաց Մուշում
Օր 10
- Մուշից կուղևորվենք Բասեն(Հովվի կամուրջ), այնուհետև Կարս՝ Կարուց բերդ, Սբ. Առաքելոց եկեղեցի, Վարդանի կամուրջ, Չարենցի տուն: Կարսից վերադարձ Երևան: